Tasarım ve İnşaa Aşamaları 

semplice-blocks-image

Modern bir mekân tasarımı ve inşası, oldukça detaylı ve uzmanlık isteyen çok keyifli bir yolculuk gibidir. İç ve dış mekânlarda kullandığımız dekorasyon tekniklerimiz, tasarım stratejisini benzersiz hız, yüksek kalite, esneklik ve sınıfının en iyi dijital teknolojisini kullanarak hizmet vermektedir.

Furkan Gedik Mimarlık olarak, tasarım ve inşa aşamalarını eksiksiz olarak gerçekleştirerek hem estetik hem de işlevsel olarak kullanıcısıyla bağlantı kuran mekânlar yaratıyoruz. Markalaşma, sürdürülebilirlik, kalite ve güvenlik içeren, tam entegre bir mimarlık hizmeti sunuyoruz. Her aşamada, bir şirketin marka değerlerini ve kültürünü doğru bir şekilde yansıtan yenilikçi alanlar oluşturmaktayız.

İç Tasarım Aşamalarımız Nelerdir?

1. Müşteri Danışmanlığı

İlk aşamada, proje programlama süreci ile bir başlangıç yapılır. Müşterinin ihtiyaç ve hedefleri belirlenir. Mekânın kendine özgü işlevleri ve ekipman gerekliliklerine ilişkin tüm detaylar not edilir.Aynı zamanda ölçümler ve fotoğraflar da alınır. Bu aşamada müşterilerimizin görüşleri, uzmanlarımız tarafından uygulanan bazı uzman teknikler ile ortaya çıkarılır.

2. Arazi Analizi

Analiz, mimarlıkta önemli bir konu. Analiz yapmadan başlanılan tasarım, hataya her zaman açıktır. Tasarlayacağımız yapılar içerisinde insanların yaşantılarını sürdürebilmesi için uygun koşullar sağlamak da bizim değerlerimizden biri. Çevre analizi dediğimiz çalışma, çevreyi irdelemek demektir. Bir tasarım yapacağız diyelim. Ekip olarak kendimize “Tasarımı neye göre yapıyoruz?” sorusunu soruyoruz öncelikle.

e96b27d760ef5af74de64f0a23ff63a8

Tasarıma başlamadan önce tasarımı yapacağımız yeri önce çözümlememiz ve SWOT Analizi’ni gerçekleştirmemiz gerekiyor. Arazinin iklim koşulları, topografyası, insan sirkülasyonu, araziye ulaşımın sağlandığı yolları, trafik yoğunluğunu, arazinin yakınında bulunan kat sayısını, kamusal ve dini alanları, yapı yoğunluğunu, etraftaki yapıların birbiriyle olan uyumunu, strüktürünü ve en önemlisi çevrede yaşayan insanların görüşlerini analiz ediyor ve tüm bu verileri bir araya getiriyoruz. Eğer kamusal bir alan yapılacaksa yapılan arazi analizine göre bu mekânın ihtiyacı neler ve bu ihtiyaçları giderebilecek mi? sorularını yanıtlıyoruz. Arazi kotlarını -temel ile zemin arasındaki yükseklik- veriyor, konut yapımında kesin bir karara varıldığında ise bu verilere uygun bir Moodboard (İlham Panosu) hazırlıyoruz.

“Moodboard nedir?” sorusunu kısaca, yaratıcı bir projenin başlangıcında görsel fikirleri geliştirmek için yardımcı bir pano tekniği olarak özetleyebiliriz. Hazırlanan çalışmalarda rehberlik edebilecek, kafasındaki tasarımı anlamasını ve anlatımını kolaylaştıracak; görseller, malzeme örnekleri, renk paletleri, bazen açıklayıcı kelimeler ve tipografiden oluşan bir kolajdır.

Tasarıma başlamadan önce temel oluşturur.
Takım çalışmalarında ortak bir tasarım dili yaratır.
Müşteriye oluşacak tasarım hakkında ön bilgi verir.
Bir tasarımı kendi yorumumuzla anlatır.

3. Form ve Plan Çalışması

Mimari yapıtın biçimsel özelliklerine ilişkin renk, form ve doku değişkenlerine göre ortaya çıkan veriler, çalışmanın ilgi alanını oluşturmaktadır. Yapının dış formunun ekleme çıkarmaya veya farklı yöntemlerle bir araya getirilmesi, mimari projenin form sürecini oluşturur. Mekânı oluşturan yatay ve düşey yüzeylerin, açıklıkların ve donatı düzeninin her biri kendi içinde ve bir bütün olarak, rengin, dokunun, formun, aydınlatma düzeninin, birlik ve çeşitlilik ile oransal bir denge içinde kurgulandığı koşullarda anlam kazanmaktadır.

Mimari plan, mimari proje çalışmalarına verilen genel bir isimdir. Mimarlar tarafından hazırlanan projeler, inşaat yapım süreci öncesinde, süreç boyunca ve inşaatın tamamlanması ardından yapılacaklar ile ilgili, inşa edilecek yapı ile ilgili birçok bilgi ve detay barındırmaktadır. Mimari
plan çalışmaları içerisinde, mimari tasarım çalışmaları, yapı ile alakalı teknik detaylar gibi birçok unsur bulunmaktadır. Mimarlar tarafından hazırlanan bu çalışmalar sonucunda statik proje, mimari proje haline getirilerek ilgili kurumlarda denetlenerek onaylanması ardından yapı ruhsatı, oturma ruhsatı gibi belgelerin temin edilmesini sağlamaktadırlar.

4. Görselleştirme ve Animasyon

Projelerin görsellerini hazırlarken perspektifi, kompozisyonu ve atmosferi ile bu hikayeye en çok yakışan unsurları arar ve onu işleriz. Görseller birbirlerinden çok farklı atmosfer ve perspektiflere sahiptir. Her seferinde hedefimiz projeye ait olan duyguyu keşfetmek; 3 boyutlu çizim ve görselleştirme araçlarını sanatsal bir görsel oluşturma motivasyonuyla kullanarak hizmet vermektir.

Mimari proje çizimlerini cephe tasarımıyla 3D çizim haline getirip iç mekân render ve tasarımlarını, projenin güçlü yanlarını anlatacak bir kurguyla ise mimari animasyonlarımızı oluşturuyoruz.

5. Sunum/Tasarım Paftası

Sunum, mimari veya tasarımın bulunduğu her noktada önemli bir role sahiptir. Mimari ve iç mimari alanlarda tasarım paftalarıyla sunum yapmak en çok tercih edilen yöntemlerdendir.

b242d9e6d5b862540675b737d84b1d82

Paftalar tasarımınızın nasıl bir kavram noktasından başladığını, çevresel etmenlerle ilişkisini (iklim, yol güzergahları, rüzgar yönü, güneş ışığını alma konumu vs..), tasarımızın plan şeması, kesit ve görünüşleri, eskiz çalışmaları, perspektiflerinizin bulunduğu kısaca projenizi en iyi şekilde anlatması beklenen sunum kağıtlarıdır. Paftalarımızda etkili bir tasarım yapabilmek için dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar vardır :

•Boyut ve Yerleşim

•Düzen ve Yerleşim

•Görsel Hiyerarşi

•İçerik ve Yazı Tipi

•Sıralama •Arkaplan

•Renkler

Tüm bu aşamalar tamamlandıktan ve proje onaylandıktan sonra teknik çizim aşamaları, proje statik ve zemin hesapları yapılır. Ekip iş programları, başlangıca onay verildikten sonra temel kazıları ve temel atılmasıyla birlikte projenin kaba inşai kısmı tamamlanır. Sırasıyla mekanik, elektrik işleri ve daha sonra ince inşai işler, finalde ise çevre ve peyzaj aşamaları ile süreç tamamlanır.

Her daim projelere müşteri veya iş gözüyle değil, sanat ve topluma bırakılan bir katma değer olarak bakmak dileğiyle ...

Blog yazılarımızı takipte kalın.

universe-14